Svi uređaji za prečišćavanje vode imaju istu funkciju, ali se razlikuju po dizajnu, materijalu izrade, stepenu filtracije, mjestu i načinu montiranja. Uređaji u većem cjenovnom rangu imaju veći protok vode, dok Duo sistem koristi dvostepenu filtraciju i tako osigurava dvostruko prečišćavanje vode. Izaberite onaj sistem koji najviše odgovara Vašim potrebama.