Filter česme su dizajnirane samo za prečišćenu vodu.

Osnovna i standardna česma imaju istu funkciju, ali se razlikuju u dizajnu i konstrukciji.

Superiorna led česma osim što predstavlja najljepši izbor, ima i dodatnu funkciju. Led svijetlo na ručici česme Vas obavještava kada je filter uložak spreman za promjenu. Plavo svijetlo se pali tokom normalnog rada filtracionog sistema i česme. Ukoliko aktivan rad sistema pređe 2000 minuta upaliće se crveno svijetlo. Ukoliko od montiranja filtera i baterije prođe 6 mjeseci upaliće se crveno svijetlo. Kada se crveno svijetlo upali, vrijeme je da promijenite filter uložak i bateriju.