Filter uložak napravljen od keramike u čijem se sastavu nalazi i srebro. Unutrašnje jezgro aktivnog uglja sadrži materijale koji uklanjaju teške metale, poput olova. Ovaj filter je napravljen od 100% prirodnih materijala koji ne otpuštaju elemente u vodu. Osim što uklanja sitne čestice, patogene bakterije, parazite, ovaj filter uložak uklanja hlor, organsku materiju i olovo.